Конференции

Ще бъдат проведени две специализирани конференции, които ще предоставят подходяща среда за изява на докторантите, постдокторантите и младите учени чрез публикации, презентации и контакти с колеги и експерти от други институции и страни.

Втора докторантска конференция
MIE 2014: Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education, September  23-25, 2014, Sofia, Bulgaria

Първа докторантска конференция
MIE 2013: Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education, September  19-22, 2013, Sofia, Bulgaria

Възможности за участие в други конференции

 

 

Архив