Семинари

Организира се серия от семинари за докторантите, постдокторантите и младите учени, на които те представят разработките си  и дискутират с водещи експерти възможности за развитието по тематиките им и приложение в научни и приложни проекти.
Организираният целогодишно действащ семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени се провежда с участието на водещи експерти в съответните области на научно-изследователска дейност.
 
Материали от Семинара за докторантите-бенефициенти по договор  № BG051PO001-3.3.06-0052
 
Проведени семинари:
 • Шестнадесета сбирка, 22 октомври 2014, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема "I-Delaporte process and Applications Файл", Меглена Лазарова
  Програма
 • Петнадесета сбирка, 25 юни 2014, 18 часа, зала 514, ФМИ
  "Изгубената енергия - идеи и предизвикателства при прилагане на weSPOT средства", Дафинка Митева и Елица Пелтекова
  Програма
 • Четиринадесета сбирка, 15 май 2014, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема "(2,3)-пораждане на групите PSL(n,q), n=6,7", Константин Табаков
  Програма
 • Тринадесета сбирка, 15 април 2014, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема "Управление на знания в професионална общност", Мила Драгомирова
  Тема "Извличане на данни от много източници на информация", Гергана Лазарова
  Програма
 • Дванадесета сбирка, 29 януари 2014,  17:30 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема "Методи за Soft-computing в изчислителната биология", Павел Стойнов
  Програма
 • Единадесета сбирка, 14 януари 2014, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема “ Процеси на Леви, техни обобщения и частни случаи. Приложения в застраховането и финансите“ Павел Стойнов
  Програма
 • Десета сбирка, 10 декември 2013, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема “Числено пресмятане на Гаусови квадратурни формули за пространства от кубични сплайн-функции с равноотдалечени възли“, Ана Авджиева
  Тема „Многомерни разпределения и процеси с тежки опашки и техните приложения“,Теодоси Генински
  Програма
 • Девета сбирка, 12 ноември 2013, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема “ITYM - една утвърдена практика с участие на постдокторанти за популяризиране на математиката”, Таня Тонова
  Програма
 • Осма сбирка, 29 октомври 2013, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Тема „Big data and predictive analytics in transport industry (Радо Николов, Главен Технически Директор на Трансметрикс). Представяне на задача, върху която работи фирмата и въпросите, по които има необходимост от изследване и които предоставят възможност за включване в бизнес проект.
  Програма
 • Седма сбирка, 8 октомври 2013, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Програма
 • Шеста сбирка, 2 юли 2013, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Програма 
 • Пета сбирка, 18 юни 2013, 18 часа, Заседателна зала на ФМИ
  Програма
 • Четвърта сбирка, 4 юни 2013, 18 часа, зала 325 на ФМИ
  Програма
 • Трета сбирка, 14 май 2013, 18 часа, зала 325 на ФМИ
 • Втора сбирка, 16 април 2013, 18 часа, зала 325 на ФМИ
  Програма 
 • Първа сбирка, 12 март 2013, 17 часа, зала 325 на ФМИ
  Програма 
С цел уточняване на програмата на семинара, е необходимо бенефициентите да попълват заявка за представяне по време на семинара.