Екип за управление

 
Проф. д-р Красен Стефанов - ръководител на проекта, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Доц. д-р Надя Златева - координатор на университетски и национални експерти, политики и контрол на факултетно ниво, zlateva@fmi.uni-sofia.bg
Доц. д-р Александра Соскова - координатор организиране на дейностите на постдокторантите и младите учени, asoskova@fmi.uni-sofia.bg
Доц. д-р Димитър Биров - координатор за външни експерти от фирми, birov@fmi.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-р Елиза Стефанова - координатор организиране дейностите на докторантите, eliza@fmi.uni-sofia.bg
Стефка Близнева - администратор на проекта, blizneva@fmi.uni-sofia.bg
Лили Ангелова - счетоводител