Необходими документи за заявяване на желание за участие в краткосрочна специализация