Консултации

Подпомагане на докторанти и млади учени от ФМИ с професионални консултации от национални и международни експерти в областта им на развитие.

Проведени с всеки от докторантите, постдокторантите и младите учени до 80 часа присъствени или дистанционни консултации с вътрешни експерти и до 40 часа външни експерти.