Планове и програми

Учебен план

На свое заседание от 25 март 2013 г. ФС прие проектопредложение за стандарт на учебен план за докторанти.

Програми на курсове
В рамките на проекта бяха разработени програмите на 21 курса за докторанти.

Неравенства за собствените числа на суб-Лапласиана за компактни кватерионно контактни многообразия
Проф. дмн Стефан Иванов

Проф. дмн Стефан Иванов
 
Проф. дмн Гено Николов
 
Проф. дмн Недю Попиванов
 
Проф. д-р Марусия Божкова
 
Проф. д-р Марусия Божкова
 
Проф. дмн Леда Минкова
 
Проф. дмн Леда Минкова
 
Доц. д-р Пламен Матеев
 
Доц. д-р Йордан Йорданов
 
Доц. др. Татяна Черногорова
 
Доц. д-р Олга Георгиева
 
Доц. д-р Евгений Кръстев
 
Доц. д-р Евгений Кръстев
 
Доц. д-р Павел Бойчев
 
Доц. д-р Павел Бойчев
 
Проф. д-р Силвия Илиева
 
Проф. д-р Силвия Илиева
 
Доц. д-р Петко Русков
 
Доц. д-р Десислава Антонова
 
Ас. Пенчо Михнев
 
Ас. Пенчо Михнев