Млади учени и постдокторанти

 1. Деница Парашкевова Григорова
 2. Иван Георгиев Христов
 3. Калин Георгиев Николов
 4. Милен Митков Чечев
 5. Петър Русланов Армянов
 6. Тодор Пламенов Чолаков
 7. Митко Видев Янчев
 8. Албена Търнина
 9. Веселин Андреев Гушев
 10. Евгения Петрова Ковачева
 11. Емил Петков Каменов
 12. Милен Йорданов Петров
 13. Нина Руменова Даскалова
 14. Радослава Данаилова Христова
 15. Трифон Анчев Трифонов
 16. Таня Георгиева Тонова