Отчетност за участие в дейности по проекта (на всеки 3 месеца)