Лекции във ФМИ от чуждестранни експерти по договор № BG051PO001-3.3.06-0052

От 18 до 22 февруари в изпълнението на договор № BG051PO001-3.3.06-0052 ще се включат чуждестранните експерти проф. Питър Слуп и д-р Слави Стоянов от Open University – Холандия. Те са специалисти в областта на електронното обучение, но също така и участват в управлението на програмите за обучение на докторанти в Холандия на национално равнище.
В рамките на тяхното посещение са планирани следните краткосрочни курсове (workshops):
  1. Как се става успешен изследовател (How to become a productive researcher)
  2. Как да използваме социалните медии в изследователската дейност (Research 2.0: The use of social media in research)
  3. Методология за създаване на учебни софтуерни приложения (Methodology for the design of training/educational software applications)
 
Всеки курс ще е еднодневен (с продължителност 5-6 часа), и ще включва лекции и дискусии. В допълнение, всеки бенефициент ще има възможност да представи накратко (до 15 минути) своето научно изследване и да получи съвети и насоки за подобрения.
Обученията ще са полезни най-вече, но не само, за докторанти, млади учени и постдокторанти в областите на информатиката и педагогиката (обучение на учители по математика и информатика).
Моля, всеки от бенефициентите по проекта, в срок до 10 февруари 2013 да пише по email до ръководителя на проекта проф. К. Стефанов (krassen@fmi.uni-sofia.bg) и до Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg) кои от тези курсове ще посети, и предпочитания за ден на провеждане. Ако някой от бенефицентите няма възможност да се включи, моля да информира в същия срок ръководителя на проекта.
Моля, научните ръководители на бенефициентите, ако също имат желание да се включат в семинарите, да информират по email ръководителя на проекта до 10 февруари 2013.
Поканват се всички желаещи да посетят тези интересни лекции.