Национален семинар по информатика, ИМИ-БАН, 23 януари

На 23.01.2013 г. (сряда) от 14:00 ч., в зала 055 “Акад. Додунеков” на ИМИ
проф. д-р Аврам Ескенази от Институт по математика и информатика (ИМИ) – БАН
ще изнесе лекция на тема: "Подготовката на докторанти по информатика - някои изводи от ECSS 2012"