Краткосрочни курсове (цикъл лекции)

  Проф. Питър Слуп, Проф. Слави Стоянов, Open University, Холандия
    18-21 февруари 2013, зала 120, ФМИ
 
(Research 2.0: The use of social media in research) 
  Проф. Питър Слуп, Проф. Слави Стоянов, Open University, Холандия
     20-21 февруари 2013, зала 120, ФМИ
 
(Methodology for the design of training/educational software applications) 
  Проф. Питър Слуп, Проф. Слави Стоянов, Open University, Холандия
     21-22 февруари 2013, зала 120, ФМИ
 
  Доц. Елисавета Гурова
     24 юли 2013
 
  Проф. Красен Стефанов
     25 Юли 2013
 
  Проф. Красен Стефанов
     25 юли 2013
 
  Доц. Минко Марков
    26 юли 2013
 
  Доц. Елиза Стефанова
    27 юли 2013
 
  проф. Едуард Омей, 
    27 - 31 януари 2014, кабинет 514, ФМИ
 
  доц. Надя Златева
    22 февруари 2014 
 
  доц. Надя Златева
    22 февруари 2014 
 
  доц. Надя Златева
    22 февруари 2014 
 
  доц. Надя Златева
    22 февруари 2014 
 
  Доц. Елисавета Гурова
    23 февруари 2014
 
  проф. Валентина Харизанов, Университета на Вашингтон, САЩ 
    17 юли 2014
 
  Проф. Питър Слуп, Проф. Слави Стоянов
     5 декември 2014
 
  Проф. Дарина Дичева
     6 декември 2014, зала 306, ФМИ
 
  Проф. Слави Стоянов
     7 декември 2014
 
*  За всички курсове, на които не е посочен код, моля  да  се обърнете към преподавателя.