Специализирани курсове

Неравенства за собствените числа на суб-Лапласиана за компактни кватерионно контактни многообразия 
  Проф. дмн Стефан Иванов
    02 октомври 2013 – 19 март 2014, каб. 5, ФзФ
 
Неравенства за собствените числа на суб-Лапласиана за комппактни СР-многообразия 
  Проф. дмн Стефан Иванов
    03 октомври 2013 – 26 март 2014, каб. 5, ФзФ
 
Езици, модели, игри, сряда и четвъртък
  Проф. Тинко Тинчев
    23 април–31 май 2014, 18-21 часа, зала 209 Б, ФМИ
 
Застрахователни модели на риск
  Проф. дмн Леда Минкова
    12 октомври 2014 – 13 ноември 2014, каб. 516, ФМИ
 
Изследвания върху вероятностни модели
  Проф. дмн Леда Минкова
    Летен семестър 2013/2014: 18 март  – 13 май 2014, каб. 516, ФМИ
    Зимен семестър 2014/2015: 09 октомври – 18 декември 2014, каб.516, ФМИ
 
Статистическа математика  
  Доц. д-р Пламен Матеев
    27 май 2014 – 30 май 2014, кабинет 114, ФМИ
 
Диференчни уравнения и икономически модели
  Доц. д-р Йордан Йорданов
    03 април 2014 – 19 май 2014, зала 516 ФМИ
 
Числени методи с приложения в икономиката  
  Доц. др. Татяна Черногорова
    24 февруари 2014 – 16 юни 2014, четвъртък, от 18 до 21 ч. бл. 2, зала В
 
Data mining методи за разработване на модели, толерантни към неточността
  Доц. д-р Олга Георгиева
    14-16 май 2014, бл.2, зала С
 
Разработване на модели чрез методи, толерантни към неопределеността
  Доц. д-р Олга Георгиева
     01 октомври 2014 – 17 октомври 2014 в блок 2, зала С
 
Анализ на бизнес процеси
  Доц. д-р Евгений Кръстев
    01 септември 2014 – 26 ноември 2014, зала 519, ФМИ
 
Моделиране на бизнес процеси
  Доц. д-р Евгений Кръстев
    24 февруари 2014 – 16 юни 2014, понеделник, 11- 15 часа, зала 519, ФМИ
 
  Доц. д-р Павел Бойчев
 
  Доц. д-р Павел Бойчев
 
Качествен Софтуер (Software quality) 
  Проф. д-р Силвия Илиева
     02 юни 2014 – 30 юли 2014, бл. 2, Докторантски кабинет
 
Интегриране на софтуерни системи
  Проф. д-р Силвия Илиева
     05 септември 2014  - 13 октомври 2014, бл. 2, Докторантски кабинет
 
Технологично предприемачество в ИТ
  Доц. д-р Петко Русков
    01 октомври 2014 – 10 декември 2014, бл. 2, Докторантски кабинет
 
Облачни изчисления и софтуерът като услуга
  Доц. д-р Десислава Антонова
    24 ноември 2014  - 23 декември2014, бл.2, зала 223
 
  ас. Пенчо Михнев
    02 юни 2014 – 12 юни 2014, каб. 301, ФМИ
 
  ас. Пенчо Михнев
    16 юни 2014, каб. 301, ФМИ
 
Академично писане
  Проф. Иванка Мавродиева
    Зимен семестър 2013/2014 (19 октомври 2013 – 10 ноември 2013 )
    Летен семестър 2013/2014 (12 април 2014 – 10 май 2014)