Ден на младия учен математик и информатик, презентации