График за провеждане на курса Академично писане

19 октомври 2013, 12-16 часа, ФМИ, зала 222
20 октомври 2013, 10-12 часа, ФМИ, зала 222
26 октомври 2013, 12-16 часа, ФМИ, зала 222
27 октомври 2013, 10-14 часа, ФМИ, зала 222
09 ноември 2013, 12-16 часа, ФМИ, зала 222
10 ноември 2013, 10-14 часа, ФМИ, зала 222